Maskinbefalklass8.se är en del av sjoskolan.se

Maskinbefäl klass 8 Stockholm
Maskinbefäl klass 8 Stockholm

Maskinbefäl klass 8

Maskinbefäl klass 8 är utbildningen för dig som vill lära dig med om din dieselmotor ombord, eller som kör båt i yrkestrafik där motorn ombord har mer än 550 hk. Över 550 hk är utbildningen ett krav enligt Transportstyrelsns regelverk. 
Utbildningen är på 3 intensiva dagar, fyllda med teori men även praktik. Trots om Transportstyrelsens  utbildnings instruktioner inte kräver någon praktik så har vi 3 maskiner i klassrummet som du som elev tillåts skruva isär. och med lite instruktörs instruktioner så brukar vi även lyckas skruva ihop maskinerna efteråt. Vi genomför också ett studiebesök ombord på ett fartyg med maskinrum. I utbildnigen ingår även lite el-lära, samt lite om bensinmotorer. Men framförallt är detta en utbildnig om dieselmotorer. Utbildningen följer TSFS 2011:116 , bilaga 4.
Maskinbefäl klass 8 Stockholm

Maskinbefäl klass 8, för maskinisten

För yrkesmässig trafik säger regelverket att när maskineriet är större än 405kW skall minst en person ombord inneha Maskinbefäl klass VIII. Tidigare kallad ’Spakryckaren’. För mindre maskinerier, upp till 405 W, skall ansvarig personal ombord ha relevant erfarenhet av maskineriet ombord, som det står skrivet. Men alltså inga utbildningskrav för mindre maskineri. Utbildningen gäller upp till 750 kW, därefter måste du utbilda dig vidare. Efter godkänd utbildning erhåller du ett utbildningsbevis från Chalmers, godkänt av transportstyrelsen. Kursintyget gäller i inre fart. Behöver du tillgång till närfart (bl.a. Östersjön) så behöver du Maskinbefäl med behörighet, viklet du får genom att redovisa sjötid till Transportstyrelsen. Minst 24 månaders sjötid behövs för att få ut din behörighet.

Maskinbefäl klass 8 Stockholm
Utbildningens längd:
3 dagar, fredag-söndag. Kursen genomförs i sin helhet på Beckholmen, bortsett ett studiebesök ombord på ett maskinrum ombord lämpligt fartyg i närheten av Beckholmen. 
 
Förhandskrav:
Giltigt läkarintyg för sjömän. Saknar du intyg sedan tidigare rekommenderar vi Dr Fredrik Buch på Intygsgruppen. 
Du behöver vara 16 år fyllda vid examen. Men observera att du oftast behöver vara 18 år fyllda för att mönstra på ett fartyg.
 
Kursen vänder sig till dig som jobbar på sjön, vill jobba på sjön eller till dig som vill få en bra grundutbildning om dieselmaksiner ombord båtar. 
 
Kurstider
Vi genomför kurser året runt, med uppehåll för juli månad. 3 dagar i rad, kl. 09-17.
 
Examen
Några dagar efter genomförd kurs är det examen på Beckholmen. Examen är skriftlig och tar ca 2 timmar.

Maskinbefalklass8.se är en del av sjoskolan.se

Utbildningens innehåll:

  • Maskinteknik, med bl.a. 
  • Förbränningsmotorer, bränslen, smörjmedel, framdrivning, hydraulik kylvattensystemet, bränslesystem, länssystem.
  • Startsystem
  • Styr- och reglerteknik
  • Drift och underhåll

Länkar till andra sidor